Praha
Dejte šanci recyklaci

Žádost o sběrnou nádobu na gastroodpad v restauračních zařízeních na území hl. m. Prahy

Majitel nebo vlastník provozovny

Provozovny

Žádáme o 30 litrovou nádobu

Žádáme o 120 litrovou nádobu

* povinný údaj

Chceme Vás informovat

Stiskem tlačítka „Odeslat“ souhlasíte s tím, že vyplněné osobní údaje budou zpracovány za účelem žádosti o nádobu(y) na gastroodpad na území hl. m. Prahy. Více zde.

Kontaktní údaje, které poskytnete, budou použity pouze pro informování o aktualitách nebo změnách týkajících se sběru gastroodpadu.
Údaje jsou chráněny a nebudou poskytovány žádné další osobě.