Určeno obci, na jejímž území odpad vznikl

Provozovatel zařízení identifikuje obec, pro kterou je oznámení určeno.

?
?
?

Identifikace zařízení

Provozovatel zařízení ke sběru odpadů identifikuje své zařízení.

?
?
?
?
?

Převzaté komunální odpady od fyzických osob:

Uvedou se převzaté komunální odpady od fyzických osob. Uvede se druh případně poddruh a souhrnné množství převzatého komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok. Uvede se katalogové číslo a název komunálního odpadu v souladu s katalogem odpadů a hmotnost (v tunách) pro každý druh případně poddruh odpadu na samostatný řádek.

Druh odpadu:
Katalogové číslo - název odpadu Množství odpadu (t)

Oznámení vyplnil:

Uvedou se jméno, příjmení a kontaktní údaje osoby vyplňující oznámení.

?
?
?
?

Stiskem tlačítka „Odeslat“ souhlasíte s tím, že vyplněné osobní údaje budou zpracovány za účelem oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízení od fyzické osob obci, na jejímž uzemí odpad vznikl. Více zde.