Údaje o převzatých odpadech a zařízeních, kterým byly odpady předány

?

Identifikace obce - oznámení určeno pro obec:

Uvedou se údaje o obci, pro kterou je oznámení určeno.

?
?
?
?

Identifikace oznamovatele - školy:

Uvedou se údaje o škole, která údaje o školním sběru oznamuje obci.

?
?
?
?
?
?

Oznámení vyplnil:

Uvedou se jméno, příjmení a kontaktní údaje osoby vyplňující oznámení.

?
?
?
?

Převzaté odpady ?

Stiskem tlačítka „Odeslat“ souhlasíte s tím, že vyplněné osobní údaje budou zpracovány za účelem předání údajů o odpadech v rámci školního sběru. Více zde.