PILOTNÍ PROJEKTY SBĚRU BIOODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

Směsný komunální odpad je tvořen až 41 % biologicky rozložitelnou složkou (dle celorepublikového průzkumu). Ve vytipované oblasti bylo ve směsném odpadu před zahájením projektu 34 % bioodpadu.

Cílem ročního projektu je především ověření možností vytřídění biologicky rozložitelné složky (tzv. bioodpadu), zejména kuchyňského, který je nyní převážně odkládán do nádob na směsný odpad.

Sbírá se rostlinná složka bioodpadu. Do nádob patří mimo kuchyňský rosltinný bioodpad také zbytky rostlin, hlína, tráva, rozřezané větvičky, umaštěné papíry, prostě cokoliv, co je rostlinného původu a po vhození do kompostu se dokáže rozložit. 

Iniciátor projektu je Hlavní město Praha zastoupená odborem ochrany prostředí Magitrátu hl. m. Prahy. Realizace projektu je zajišťována ve spolupráci se společností Pražské služby.

K projektům je zřízen internetový formulář na stránce http://bio.praha.eu, kde se mohou účastníci projektu přímo registrovat.

Prosíme všechny účastníky projektu, aby dávali do hnědých popelnic pouze bioopad, bez igelitových sáčků.
Jakmile je ve vysbíraném bioodpadu plastové příměsi, které nelze dotřídit, bioodpad je znehodnocen a musí být odvezen do Malešic do zařízení na enrgetické využtí odpadů (ZEVO Malešice).

PRAHA 13

V dubnu 2017 byl zahájen na části území městské části Praha 13 pilotní projekt sběru bioodpadu z bytových domů.

Do projektu je zapojeno 35 bytových objektů, což čítá téměř 1200 bytů. V rámci projektu bylo rozmístěno 43 hnědých nádob, nejčastěji s objemem 240 litrů. Většina z nich je zamčena. První nádoby byly osazeny 21. 4. 2017. Startovní svoz byl stanoven 1x týdně a zatím je dostačující. Svozovým dnem je úterý. Bioodpad je odvážen a zpracován na průmyslové kompostárně ve Středočeském kraji.

Pilotní fáze projektu byla ukončena 24. 4. 2018.

 

Množství komunálního odpadu v Praze 13

datum množství komunálního odpadu [kg]    
  bioodpad směsný odpad % bioodpadu poznámka
19.4.2017 -   - 1. analýza směsného komunálního odpadu
21.4.2017  - -  -  osazení nádob
25.4.2017 410 5010  7,6  kontrola svozu
2.5.2017  520  5200  9,1  
9.5.2017 960  5200  15,6  
 16.5.2017 780  5320  12,8  
 23.5.2017 810 5490  12,9  kontrola svozu
 30.5.2017 860 4880  15,0  
 6.6.2017 690 5180  11,8  
13.6.2017 590 5090  10,4  
20.6.2017 700 5210  11,8  kontrola svozu
27.6.2017 710 5230  12,0  
4.7.2017 470 5390  8,0  
11.7.2017 420 4570  8,4  
18.7.2017 710 4340  14,1  2. analýza směsného komunálního odpadu
25.7.2017 720 4520  13,7  1. mytí nádob
1.8.2017 710 5170 12,1  
8.8.2017 1130 4300  20,8  
15.8.2017 700  5340  11,6  
22.8.2017 400 4930 7,5  
29.8.2017 470  5140   8,4  
5.9.2017 810 5430 13,0 kontrola svozu
12.9.2017 680 5720  10,6  
19.9.2017 700 5050 12,2 2. mytí nádob
26.9.2017 520 5440  8,7  
3.10.2017 660 5750  10,3  
10.10.2017 520 5580  8,5  
17.10.2017 690 5280  11,6  
24.10.2017 730 4900 13 3. analýza směsného komunálního odpadu
31.10.2017 440 5350 7,6  
7.11.2017 760 5370 12,4  
14.11.2017 420 5410 7,2  
21.11.2017 550 5280 9,4  
28.11.2017 560 5560 9,2  
5.12.2017 400 5380 6,9  
12.12.2017 320 5570 5,4  
19.12.2017 280 5270 5,0  
26.12.2017  380  5710  6,2  
2.1.2018 200 6050  3,2  
 9.1.2018 260  5900  4,2   
 16.1.2018 340  5020  6,3   4. analýza směsného komunálního odpadu
 23.1.2018 290  5420  5,1   
 30.1.2018 280  5280  5,0   
 6.2.2018 190  4940  3,7   
 13.2.2018 260  4770  5,2   
 20.2.2018 230  5050  4,4,   
 27.2.2018 230  5130  4.3.   
 6.3.2018 330  5530  5,6   
 13.3.2018 490  5990  7,6   
 20.3.2018 220  4870  4,3   
 27.3.2018 440  5740  7,1   
 3.4.2018 550  5560  9,0   
 10.4.2018 1200  6020  16,6   
 17.4.2018  740 5360   12,1 5. analýza směsného komunálního odpadu
24.4.2018  1300 5590   18,9 mytí nádob, ukončení projektu


PRAHA 15

V listopadu 2017 byl zahájen na části území městské části Praha 15 a části městské čási Praha - Petrovice pilotní projekt sběru bioodpadu ze sídliště.

Do projektu je zapojeno 69 společenstvích a družstev. Pod jednotlivé subjekty patří i několik vchodů, čítající na jeden subjekt kolem 60 bytových jednotek.

U stanovišť na směsný odpad je v celém území rozmíštěno 83 hnědých, speciálně provětrávaných, nádob o objemu 240 litrů. Svoz je 1x týdně, ve středu. Podle potřeby se může četnost svozu zvýšit.

Bioodpad je odvážen na kompostárnu v Modleticích u Prahy a po vyřídění je zpracován kompostováním. Nevhodé příměsi jsou energeticky využity v ZEVO Malešice.

 

Množství komunálního odpadu v Praze 15

datum množství  komunálního odpadu [kg]    
  bioodpad směsný odpad % bioodpadu poznámka
20.11.2017 - - - 1. analýza směsného komunálního odpadu
21.11.2017 - - - osazení nádob
29.11.2017 660 29460 2,2 kontrola svozu
6.12.2017 830 29780 2,7  
13.12.2017 930 30540 3,0  kontrola čistoty bioodpadu, znečištění plasty
20.12.2017 890 21460 4,0  
27.12.2017 1080 32960 3,2   
3.1.2108 960  33680 2,8  
10.1.2018 1220  33600 3,5   
17.1.2018 1080  24680 4,2  2. analýza směsného komunálního odpadu
24.1.2018 1140  27700 4,0   
31.1.2018 1100  31260 3,4   
 7.2.2018 1070  30960  3,3   
 14.2.2018 1110  31720  3,4  
 21.2.2018 1060  32860  3,1   
 28.2.2018 800  29980  2,6   
 7.3.2018 1210  31420  3,7   
 14.3.2018 1410  30360  4,4   
 21.3.2018 1160  29020  3,8   
 28.3.2018 1220  29560  4,0   
 4.4.2018 1320   32920 3,9  
 11.4.2018 1450 30900  4,5  
 18.4.2018 1730   33320  4,9  3. analýza směsného komunálního odpadu
 25.4.2018 1550  31680 4,7  
 2.5.2018  1490  34760 4,1  
 9.5.2018  1400  34540 3,9   
 16.5.2018  1180 35060  3,3   
 23.5.2018 1360  33680  3,9   
30.5.2018 1200 35440 3,3  
6.6.2018 1680 35920 4,5  mytí nádob
13.6.2018 1310 35980 3,5