Mapa tříděného odpadu+

Mapa tříděného odpadu - je aplikace, která na mapových podkladech zobrazuje jednotlivá stanoviště tříděného odpadu. Tato stanoviště mohou být umístěna na ulici a jsou volně přístupná, nebo jsou součástí domovního vybavení a slouží výhradně obyvatelům příslušných domů. Informace o jednotlivých stanovištích jsou k dispozici na informační kartě, která se zobrazí po kliknutí na zvolenou ikonu.

Více informací o jednotlivých službách naleznete na stránkách příslušné MČ nebo na: http://portalzp.praha.eu